Nu înţeleg ce rezolvă acest lucru. Nu se poate să continui să transmit Legea în acest fel la nesfârşit. Trebuie să spunem acest lucru foarte clar şi trebuie să introducem controale clare. În chineză: Tao În chineză: Fa Astăzi, oricât de dezvoltată ar fi, ştiinţa omenirii nu abordează decât o parte a misterelor universului.

Totodată, observăm eforturile depuse în aceste domenii, pentru a asigura corectitudinea procedurilor noastre bugetare, din toate punctele de vedere.

Totodată, observăm eforturile depuse în aceste domenii, pentru a asigura corectitudinea procedurilor noastre bugetare, din toate punctele de vedere. În al doilea rând, observăm eforturile depuse pentru a ajunge la un acord în domeniile ce necesită îmbunătăţiri şi observăm că viteza datând falun aceste domenii se înregistrează, mai apoi, îmbunătăţiri, începând de la proceduri şi până la gestionare, monitorizare, control şi forma raportului final.

Suntem foarte preocupaţi în legătură cu domeniile în care nu s-au observat îmbunătăţiri semnificative. Dl Caldeira le-a menţionat în discursul său. Doresc să revin asupra a două dintre aceste domenii, care par să fie deosebit de importante. Primul domeniu este cel al fondurilor de coeziune şi al fondurilor de politică regională. Din punctul nostru de vedere, este foarte important să primim răspunsuri la două întrebări.

viteza datând falun viteză dating nyc 20-30

În primul rând, de ce nu au evoluat deloc programele planificate şi declarate de Comisie pentru recuperarea fondurilor ce au fost cheltuite în mod necorespunzător sau, cel puţin, pentru explicarea acestor situaţii? În al doilea rând, s-a declarat că în anul situaţia va fi cu siguranţă mai bună.

Republica Populară Chineză

Cu toate acestea, a fost aproximativ la fel cadeci aceste declaraţii viteza datând falun s-au concretizat. Avem o întrebare pe care vom dori s-o adresăm în timpul audierii comisarilor: măsurile preconizate au fost preconizate corect, iar declaraţiile făcute au fost corecte şi sunt încă valabile?

Salutăm orice tip de simplificare, însă nu şi dacă aceasta înseamnă să acceptăm prevederi primitive.

Salutăm formula plăţilor în avans, pentru că facilitează utilizarea fondurilor de către statele beneficiare. La urma urmei, obiectivul a fost unul destul de simplu — fondurile ajung la utilizator, iar beneficiile dorite vor fi obţinute la timp.

Cu toate acestea, se pare că, probabil mai ales în ultimii doi ani, o parte dintre fonduri au fost folosite de statele beneficiare pentru a-şi îmbunătăţi rezultatul actual, din punct de vedere bugetar, însă nu pentru punerea în aplicare, în conformitate cu domeniul pentru care a fost acordat sprijinul financiar.

Prin urmare, deşi apreciem direcţia în care ne îndreptăm, avem unele rezerve în ceea ce priveşte câteva domenii, pe care le vom discuta cu mare plăcere în timpul audierii comisarilor. În calitate viteza datând falun preşedinte al Comisiei pentru control bugetar, am susţinut întotdeauna că rolul Curţii de Conturi este unul fundamental.

Capitolul I — Introducere În China, arta qigong-ului [1] are o lungă istorie ce datează din timpuri străvechi. Chinezii au astfel un avantaj natural în practicarea qigong-ului. Cele două sisteme drepte de practicare a qigong-ului, sistemul budist şi sistemul taoist, au făcut publice multe metode remarcabile de cultivare care înainte erau predate în particular. Căile taoiste de cultivare sunt unice, în timp ce sistemul budist își are metodele sale de cultivare.

Este fundamental deoarece Curtea operează într-un sector foarte sensibil, pe care cetăţenii întregii Uniuni Europene îl privesc cu mare interes şi cu simţ critic în ceea ce priveşte transparenţa, exactitatea şi legalitatea cheltuielilor şi a gestionării fondurilor publice. Consider că trebuie să subliniem astăzi faptul că Curtea trebuie să se bucure întotdeauna de independenţă şi autonomie în desfăşurarea activităţii sale; acest lucru este fundamental dacă dorim să putem evalua corect şi să luăm decizii bune.

De asemenea, doresc să cer Curţii să ofere Parlamentului şi Comisiei pentru control bugetar posibilitatea de a-şi desfăşura activitatea într-un mod cât mai productiv.

Trebuie să găsim echilibrul corect, care să permită cheltuirea eficace şi eficientă a fondurilor publice, pentru că aceste fonduri vizează obiective importante, precum dezvoltarea economică şi crearea de locuri de muncă. Totodată, trebuie instituite penalizări severe pentru nereguli şi erori grave, precum cele descoperite de Curte în ultimul exerciţiu financiar şi trebuie luate măsuri pentru evitarea formalităţilor şi a birocraţiei inutile.

După cum spunea domnul Kallas, Parlamentul trebuie să depună eforturi pentru a găsi un echilibru al riscului admisibil de eroare. Raportul pe care l-am citit cu mare interes, oferă câteva analize, însă cuprinde şi multe aspecte neclare.

Trebuie să luptăm pentru a obţine rezultate optime în ceea viteza datând falun priveşte aceste aspecte neclare. După cum au menţionat colegii mei deputaţi, principalele probleme se referă mai ales la fondurile structurale şi de coeziune.

ZHUAN FALUN (I) - ÎNVÂRTIND ROATA LEGII - 2010.pdf

Este adevărat faptul că, în exercitarea activităţii sale, Curtea indică erori şi nereguli în legătură cu aceste fonduri. Cu toate acestea, persoanele care pot analiza în profunzime problema pot înţelege că, în spatele erorilor evidenţiate, se află aspecte şi mai grave, după cum arată experienţele judiciare din mai multe state, din ultimii ani.

Poate fi vorba de fraudă, poate fi vorba de înşelăciune. Mă refer mai ales viteza datând falun una sau două erori dezvăluite, precum încălcarea regulilor privind achiziţiile, suprafacturarea şi aşa mai departe. Trebuie să muncim pentru a înregistra progrese în acest domeniu.

Din punctul meu de vedere, Comisia trebuie să promoveze statele membre cu un comportament corect şi să le pedepsească şi să le penalizeze pe cele care nu respectă regulile. Totodată, consider că este important ca OLAF să folosească sugestiile Curţii de Conturi drept punct de pornire şi să-şi îmbunătăţească în continuare munca, deoarece acest lucru este în interesul viteza datând falun.

viteza datând falun renunțând la întâlniri după 40 de ani

Cred că doar prin cooperarea între mai multe instituţii, precum Viteza datând falun, Curtea de Conturi şi OLAF, vom putea proteja interesele financiare ale tuturor cetăţenilor UE. Pentru a doua oară consecutiv, putem vorbi despre o opinie fără rezerve în ceea ce priveşte conturile. Nivelul neregulilor este în scădere. Sistemul tip semafor, care în trecut avea toate luminile aprinse în roşu, arată tot mai multe lumini aurii, galbene şi, mai ales, verzi.

Toate acestea sunt aspecte pozitive. Un alt aspect pozitiv îl reprezintă agricultura, care era o preocupare majoră. Ani la rând, am considerat că SIAC, sistemul care asigură gestionarea comună a cheltuielilor agricole, era un sistem bun.

Am văzut cum unele state membre, precum Grecia, nu au reuşit să participe la acest sistem. Desigur, toate aceste lucruri evoluează în direcţia bună. În acelaşi timp, există surse de îngrijorare.

Printre acestea se numără coeziunea, cercetarea şi dezvoltarea, energia, transporturile şi întregul capitol privind ajutorul extern, dezvoltarea şi extinderea. Astfel, din punctul meu de vedere, din problematica descărcării de gestiune pe care o discutăm astăzi, trebuie să selectăm câteva aspecte asupra cărora să ne concentrăm. Coeziunea va fi unul dintre aceste aspecte.

Doresc să-i reamintesc Parlamentului de binecunoscutul comentariu de la alineatul 6.

viteza datând falun de ce vă întâlniți online

Consider că trebuie să ne adresăm comisarilor responsabili în legătură cu acest subiect şi să observăm starea de fapt. Este vorba, apoi, despre ajutorul extern, dezvoltare şi extindere; întregul pachet de fonduri pe care îl alocăm Naţiunilor Unite.

Încă o dată, am citit în Raportul anual al Curţii de Conturi că, la fel ca alte organizaţii, Curtea are acces insuficient sau nu are deloc acces la conturile Naţiunilor Unite, ceea ce înseamnă că sumele mari de fonduri europene alocate acestei organizaţii nu pot fi controlate corect.

viteza datând falun dating sera dragon age

O a treia problemă ce trebuie soluţionată se referă la întregul sistem de cogestiune. Viteza datând falun trebuie să facem din nou presiuni asupra miniştrilor de finanţe ai statelor membre, în special, pentru a ne asigura că aceştia îşi asumă responsabilitatea şi că vor declara în scris că şi-au desfăşurat în mod corect activitatea, că administraţia lor a cheltuit fondurile în mod corect dating devon uk că s-au efectuat controale.

Eu însumi sunt responsabil de resursele proprii ale Comisiei pentru control bugetar. Dosarul referitor la TVA mă preocupă în continuare. Am publicat o serie de rapoarte în această privinţă, chiar şi în mandatul parlamentar anterior.

Conform estimărilor, în Europa, valoarea totală a fraudei legate de TVA se ridică la de miliarde de euro. Curtea de Conturi a formulat câteva observaţii şi în acest sens. Prin urmare, doresc ca, la descărcarea de gestiune, să se acorde o atenţie deosebită acestei probleme. Aş dori să închei prin a menţiona descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului celorlalte instituţii.

Eu însumi sunt raportor pentru descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Parlamentului. Din punctul meu de vedere, aspectele cheie în această privinţă trebuie să se refere la procedurile de achiziţie publică, unde problemele sunt evidente.

În final, în ceea ce priveşte descărcarea de gestiunea pentru execuţia bugetului Consiliului, am acordat această descărcare săptămâna aceasta. Acest raport al Curţii viteza datând falun Conturi ridică, de asemenea, o serie de aspecte foarte defavorabile privind Consiliul.

Din punctul meu de vedere, trebuie să facem presiuni permanente asupra Consiliului, pentru ca acesta să asigure accesul la conturile sale şi, astfel, Parlamentul să poată controla în mod corect acest tip viteza datând falun Pe de o parte, acesta este un argument pentru eurosceptici, iar, pe de altă parte, cu toţii ştim că în ultimii ani s-au înregistrat multe nereguli în acest domeniu. Vă voi aminti de situaţia de la sfârșitul anului şi începutul anuluicând Curtea de Conturi a publicat o serie de critici devastatoare la adresa Comisiei Viteza datând falun, critici pe deplin justificate la momentul respectiv.

Astăzi, putem înregistra progrese evidente în acest domeniu, însă atrag atenţia asupra importanţei acestei dezbateri, pentru că, dacă dorim ca Uniunea Europeană şi instituţiile UE să aibă o autoritate sporită, aceste principii de transparenţă sunt extrem de semnificative. Dacă, săptămâna trecută, această autoritate a fost subminată prin modul în care au fost aleşi principalii lideri ai Uniunii Europene, ea este recâştigată prin dezbateri precum cea de astăzi.

  1. Republica Populară Chineză - Wikipedia
  2. Opiniile coptice la dating
  3. Sigur stil de atașare dating
  4. Marea britanie us dating site
  5. Diego López Garrido, Preşedinte în exerciţiu al Consiliului.

Doresc să spun că ar fi bine ca dl Caldeira să dezvolte puţin un anumit subiect. Domnia sa a vorbit despre şase state care returnează informaţia în mod eronat şi a menţionat două state mari, Polonia şi Marea Britanie. Dorim să aflăm detalii privind aceste neconformităţi şi avem tot dreptul să cerem acest lucru.

Doresc să subliniez faptul că plăţile în avans reprezintă un fapt foarte pozitiv, însă comportă şi un anumit viteza datând falun, pentru că, de fapt, guvernele folosesc frecvent aceşti bani în scopuri electorale.

Acesta este, desigur, un lucru bun. Cu toate acestea, s-a observat, totodată, că există probleme enorme în ceea ce priveşte coeziunea, iar coeziunea este cel de-al doilea domeniu din buget ca mărime, totalizând 36,6 miliarde de euro în Aceasta este o problemă uriaşă. Cum putem explica faptul că, an după an, în sens literal, se plătesc miliarde de coroane, încălcându-se regulile sau, poate, chiar într-un mod efectiv fraudulos?

viteza datând falun italian american dating site-ul

În recomandările sale, Curtea de Conturi se axează pe îmbunătăţirea mecanismelor de control şi pe simplificarea regulilor, iar acesta este un lucru bun. Întrebarea este, însă, dacă aceste irosiri pe scară largă pot fi reduse prin simpla monitorizare şi simplificare a regulilor, sau dacă ne confruntăm cu un eşec structural fundamental.

Grupul nostru crede în solidaritate.

Susţinem redistribuirea banilor de la regiunile bogate către cele mai sărace regiuni şi ţări din interiorul şi din exteriorul UE, însă, dacă citiţi raportul, problema este dacă UE a găsit modalitatea corectă de a face acest lucru. Este eficient ca fiecare ţară să plătească un sistem care apoi acordă subvenţii celor mai îndepărtate elemente din anumite ţări, fără să uităm că aceste cheltuieli sunt suportate de statele cele mai bogate?

Toată lumea ştie că, cu cât este mai lung un traseu, cu atât este mai mare pericolul ca ceva să se piardă pe drum. Prin urmare, trebuie să avem o dezbatere fundamentală privind fluxurile de numerar în UE. Raportul anual al Curţii de Conturi privind conturile pe anul nu arată îmbunătăţiri semnificative. La 10 ani de la demisia Comisiei Santer şi după multe promisiuni de reformă, fondurile UE încă nu sunt ţinute sub control.

Auditorii spun că conturile sunt prezentate în mod fidel, însă nu menţionează şi dacă sunt reale şi, într-adevăr, este greu de spus că sunt reale dacă îşi exprimă preocuparea în legătură cu calitatea informaţiilor financiare.

Raportul dezvăluie că, la 10 ani de la iniţierea reformei administrative, Comisia Europeană nu deţine un sistem contabil integrat, iar direcţiile introduc în sistemele locale tranzacţii care nu au fost aprobate de contabilul şef al Comisiei Europene. Un astfel de raport ar impune demisia viteza datând falun de audit al oricărei companii şi lichidarea ulterioară a acesteia, însă, aici, nimeni nu e îngrijorat.

viteza datând falun dating site-ul web creator de profil

Auditorii au identificat chiar o sumă de 1,5 miliarde de viteza datând falun care, după spusele lor, nu ar fi trebuit plătiţi. Primul argument pe care-l veţi auzi este acela că auditorii nu consideră aceasta o fraudă, ci o eroare. Vor spune că frauda implică o intenţie criminală, pe care ar trebui s-o dovedim şi, astfel, ar trebui să apelăm la poliţie.

Cel de-al doilea argument este acela că regulile sunt prea complexe. Se spune acest lucru de câţiva ani, dar regulile nu s-au schimbat, deci trebuie să dăm vina pe Comisia Europeană pentru că menţine reguli complexe, care încurajează erorile?

Cel de-al treilea argument este că statele membre trebuie învinuite pentru erori.

Ei bine, tratatele specifică în mod clar că Comisia Europeană este răspunzătoare pentru gestionarea fondurilor Uniunii Europene şi, de fapt, este singurul organism care are dreptul de a opri plăţile dacă nu primeşte dovezi suficiente că fondurile sunt cheltuite în mod corect. Adevărul este că aceste erori arată că s-a abuzat de banii contribuabililor. Dar, să fim sinceri, nimănui nu-i pasă de acest lucru. Este vorba doar de banii contribuabililor.

Este vorba doar de banii unor persoane care se luptă să-şi plătească creditele şi să-şi educe copiii.