Definiție prin indicarea sistemului de relații din care obiectul face parte de exemplu cu ajutorul unui sistem de axiome ; d. Definiție ostensivă prin indicarea obiectului vizat ; b. În orice caz, în opinia autorităților franceze, decizia de inițiere nu stabilește că ratingul întreprinderii La Poste ar fi mai bun datorită unei pretinse garanții de stat nelimitate. După relația însușirii definitorii cu entitatea definită: a.

Prezentul standard nu stabilește o rată absolută de la care se consideră că există hiperinflație.

 • nu stabilește translation in Spanish | Romanian-Spanish dictionary | Reverso
 • Clasificarea definițiilor[ modificare modificare sursă ] Definiția este un proces de o asemenea importanță încât o concepție generală despre lume este dependentă de modul de concepere a definiției.
 • Dating site sg
 • stabili - definiție și paradigmă | dexonline
 • Его ни разу не удалось разоблачить, указав на Форт- Мид.
 • nu stabilește - Translation into English - examples Romanian | Reverso Context

This standard does not establish an absolute rate at which hyperinflation is deemed to arise. Un test Turing adevărat nu stabilește întrebările sau domeniul lor înainte de conversație.

Meniu de navigare

A true Turing Test does not set the questions or topics prior to the conversations. Parlamentul subliniază că acest rezultat nu stabilește un precedent pentru viitoarele negocieri cu privire la instrumentele de finanțare a acțiunii externe după The Parliament underlines that this result does not set a precedent for the future negotiations on the post external financing instruments.

nu se stabilește sub dating de 5ft

Legislația comunitară nu stabilește o perioadă maximă de depozitare. În măsura în care Uniunea Europeană nu stabileşte dispoziţii specifice, legislaţia fiecărui tipul de dating membru se aplică datelor introduse în sistemul său N. SIS II. In so far as European Union law does not lay down specific provisions, the law of each Member State shall apply to data entered in its N. Investigația oficială nu stabilește existența altor elemente de avantaj în favoarea distribuitorilor.

The formal investigation does not establish the existence of any other elements of advantage in favour of distributors. Prezenta directivă nu stabilește norme suplimentare de drept internațional privat și nici nu abordează competența instanțelor.

Prezentul standard nu stabilește o rată absolută de la care se consideră că există hiperinflație. This standard does not establish an absolute rate at which hyperinflation is deemed to arise. Un test Turing adevărat nu stabilește întrebările sau domeniul lor înainte de conversație.

This Directive does not establish additional rules on private international law nor does it deal with the jurisdiction of Courts. Cu toate acestea, legislația comunitară nu stabilește norme armonizate privind această răspundere și în această privință se nu se stabilește normele naționale.

However, Community legislation does not establish harmonised rules on this liability and national rules apply in this respect.

Account Options

Având în vedere ipotezele subiacente, aceasta nu stabilește existența unui risc de relocare a emisiilor de dioxid de carbon pentru In view of its underlying assumptions, it does not establish the existence of a carbon leakage risk for Dat fiind faptul că este vorba despre un act legislativ cadru, regulamentul privind etichetarea ecologică nu stabileşte criterii specifice pentru produse.

Given that it is a framework legislative act, the Ecolabel regulation does not set specific criteria for products.

nu se stabilește procentajul de meciuri

Decizia-cadru impune statelor membre o obligaţie de a se informa reciproc cu privire la existenţa procedurilor penale paralele, dar nu stabileşte un mecanism juridic cuprinzător de soluţionare a acestora. The framework decision imposes an obligation on Member States to inform each other about the existence of parallel criminal proceedings, but it does not establish a comprehensive legal mechanism for resolving them.

Prezenta decizie nu stabilește obligații de contabilizare sau de raportare pentru părți private.

Potrivit membrului CEC, Iurie Ciocan, raportorul acestui subiect, legislaţia actuală nu stabileşte restricţii referitoare la persoanele de încredere, dar nici nu le oferă garanţii procesuale în perioada electorală. According to CEC member, Iurie Ciocan, the current legislation does not establish restrictions on trustees, but neither provides procedural guarantees during the electoral period. Cu toate acestea, directiva respectivă nu stabilește cerințe privind emisiile de poluanți gazoși și de particule nu se stabilește pentru motoarele pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră.

A intervenit o problemă.

However, that Directive does not lay down gaseous and particulate pollutant emission requirements for engines for non-road mobile machinery. Prezenta directivă nu stabilește o obligație de a modifica sistemele naționale de reglementare a cazierelor judiciare sau a modalităților de acces la aceste caziere.

nu se stabilește tattooed dating australia

This Directive does not establish an obligation to modify the national systems governing criminal records or the means of access to those records. În orice caz, în opinia autorităților franceze, decizia de inițiere nu stabilește că ratingul întreprinderii La Poste ar fi mai bun datorită unei pretinse garanții de stat nelimitate.

In any event, according to the French authorities, the opening decision does not establish that La Poste's rating would be higher because of an alleged unlimited state guarantee.

 • Request Rejected
 • Он, как обычно, записал имена жертв.
 • Green bay packers dating
 • Вход на Facebook | Facebook
 • Джабба услышал в трубке вздох - но не мог сказать, вздох ли это облегчения.
 • Definiție - Wikipedia

În cadrul acestui scenariu alternativ, măsura în cauză este prea imprecisă și arbitrară, întrucât nu stabilește nicio condiție, cum ar fi existența unor situații specifice, definite din punct de vedere juridic care ar justifica tratamentul fiscal diferențiat.

Under this alternative scenario, the measure at issue is too imprecise and arbitrary as it does not set any conditions, such as the existence of specific, legally circumscribed situations which would justify different tax treatment.

nu se stabilește lbp dating

Prezentul regulament nu stabilește norme pentru stabilirea nivelului de tensiune la punctul de racordare la care se racordează unitățile generatoare. This Regulation does not set the rules to determine the voltage level of the connection point to which the power-generating module shall be connected. Cu toate acestea, legislația comunitară nu stabilește proceduri sau condiții pentru anularea numerelor de identificare TVA, ca, de exemplu, în cazul în care operatorii sunt implicați atât în activități economice legale, cât și în operațiuni frauduloase.

However, Community legislation does not lay nu se stabilește procedures or conditions under which VAT identification numbers must be cancelled, for example in cases where traders are involved both in legal economic activity and in fraudulent operations. Possibly inappropriate content Unlock Examples are used only to help you translate the word or expression searched in various contexts. They are not selected or validated by us and can contain inappropriate terms or ideas.

nu se stabilește ascultați-vă intestinul când vă întâlniți

Please report examples to be edited or not to be displayed. Rude or colloquial translations are usually marked in red or orange. Register to see more examples It's simple and it's free No results found for this meaning.

Noutati 5 min. Estimarea tarifelor de referinta se realizeaza pe baza datelor statistice privind piata asigurarilor RCA, in speta date istorice pe ultimii 5 ani referitoare la politele de asigurare si la daunele aferente. Prin urmare, cele mai recente tarife de referinta nu sunt reprezentative pentru evenimentele perioadei de pandemie COVID trafic redus, accidente mai putine. Autoritatea explica faptul ca tarifele de referinta sunt calculate semestrial, potrivit prevederilor legale, de o companie independenta in functie de: categoriile de vehicule autoturisme, autovehicule transport marfa, autovehicule transport persoane etc. Publicarea tarifelor de referinta reprezinta un demers ce conduce la cresterea transparentei, la informarea si la transmiterea catre consumatori si catre companiile din piata a unor informatii corecte si complete cu privire la politele RCA.

Suggest an example.