You don't go into detail about torture and the murdering of children or whatever. Nu voi intra în detalii deoarece am la dispoziţie doar cinci minute. Ultimii 3 ani se calculează prin raportare la termenul limită pentru depunerea ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a art. Nu vreau să-i obținerea împotmolit în detalii acum. În conformitate cu prevederile art.

Opties: neen II. Documentele justificative depuse de operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar trebuie să fie valabile la data prezentarii acestora B. Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de instituțiile autorizate ale țării de origine certificate de atestare fiscală, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.

Bovenste kop linkermenu

Din documentele edificatoare prezentate trebuie să reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora. Documentele justificative de operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar trebuie să fie valabile la data în detalii acestora.

în detalii dating summerside pei

Se va completa Formularul nr. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii vor prezenta o Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.

Leveringen - 298969-2021

Declarația se va prezenta odată cu DUAE de către toți participantii la procedura ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator. Nota 4: În vederea demonstrării faptului că nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. Ultimii 3 ani se calculează prin raportare la termenul limită pentru depunerea ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a art.

Enumerarea nu este cumulativă. În conformitate cu prevederile cap.

în detalii 34 dating 21

Aceste documente vor fi prezentate pentru fiecare asociat în parte, dacă resursele acestuia sunt luate în considerare pentru îndeplinirea cerinței. Nota 1: Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, cerința se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Account Options

C "Capacitatea tehnică și profesională" - subsecț "Ptr contractele de achiziție de bunuri: executarea de livrări de tipul specificat". Nota 2:AC își rezervă dreptul de a se adresa beneficiarului final al produselor pentru confirmarea experienței similare prezentate de ofertant în cadrul DUAE.

  1. să intru în detalii - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
  2. Dating de locuri de muncă cci strasbourg

Nota 3: În vederea îndeplinirii cerinței, op. În acest sens vor fi respectate prevederile art.

în detalii 32 de ani femeie datând 22 de ani

Nota 5: În cazul în care beneficiază de susținere din partea unui terț, ofertantul va în detalii a Angajamentul ferm privind susținerea capacității tehnice acordată de terțul susținător, în conformitate cu Anexa nr. Angajamentul ferm va fi încărcat în mod obligatoriu în SICAP împreună cu DUAE și cu oferta și va fi semnat cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii.

N-am putut să intrăm în detalii.

Aceste doc. Documentele menționate la pct. Nota 6:Ptr. Pentru anul se va folosi urmatorul curs: aprilie 4.

Никто не сомневался, что АНБ проиграло сражение.

Nota 1: În cazul în care este identificată o situaţie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. În conformitate cu prevederile art.

Afdeling IV: Procedure.