CONTEXT Recomandarea ar trebui să contribuie la modernizarea sistemelor de educație și formare și să împiedice absolvirile fără obținerea unei calificări. Pe bază de voluntariat, autoritățile naționale pot utiliza aspectele pe care le consideră cele mai utile pentru a dezvolta, a îmbunătăți, a orienta și a evalua calitatea propriilor sisteme de educație și formare profesională EFP. În cuvântul de salut, rostit la deschiderea Conferinţei, doamna Corina Fusu, ministru al educaţiei, a subliniat faptul că modernizarea învăţământului din ţara noastră presupune o abordare holistică a tuturor aspectelor educaţiei, noului Cadru de referinţă al Curriculumului naţional revenindu-i un rol central în orientarea învăţământului general spre formarea competenţelor-cheie cerute de societatea modernă. Autoritățile naționale sunt încurajate să joace un rol activ în acest cadru și să dezvolte în continuare principii comune, criterii de referință, indicatori și orientări. Pentru informații suplimentare, consultați: contextul de politică - cadrul european de referință pentru asigurarea calității.

rwglobe dating

Text Asigurarea calității în educația și formarea profesională EFP Cadrul european de referință pentru asigurarea calității face parte dintr-o serie de inițiative europene menite să încurajeze mobilitatea muncii. Acesta ajută țările în promovarea și monitorizarea îmbunătățirilor aduse sistemelor de educație și formare profesională EFP.

ACT Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie privind stabilirea unui cadru european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională JO C8.

Recomandarea stabilește un cadru european de referință pentru asigurarea calității.

Text Asigurarea calității în educația și formarea profesională EFP Cadrul european de referință pentru asigurarea calității face parte dintr-o serie de inițiative europene menite să încurajeze mobilitatea muncii.

Acesta este un set de instrumente cu referințe europene comune. Pe bază de voluntariat, autoritățile naționale pot utiliza aspectele pe care le consideră cele mai utile pentru a dezvolta, a îmbunătăți, a orienta și a evalua calitatea propriilor sisteme educație de referință educație și formare profesională EFP. Fiecare etapă cuprinde criterii calitative și descriptori indicativi, care pot ajuta autoritățile naționale să stabilească obiective, să conceapă standarde și să efectueze reexaminări.

dating dating mixx ultra lounge

Indicatorii de referință, cum ar fi investițiile în instruirea profesorilor, sunt meniți să ajute la evaluarea și la creșterea calității sistemelor de EFP. Autoritățile naționale sunt încurajate să joace un rol activ în acest cadru și să dezvolte în continuare principii comune, criterii de referință, indicatori și orientări. Punctele naționale de referință pentru asigurarea calității asigură informarea părților interesate cu privire la activitățile cadrului, susțin și dezvoltă munca acestuia și contribuie la evaluarea realizărilor sale.

Autoritățile naționale ar trebui să reexamineze procesul din patru în patru ani.

do și dons în dating devreme

În maiguvernele UE educație de referință remarcat progresele înregistrate în ceea ce privește asigurarea calității în educație și formare și au convenit asupra necesității de a realiza progrese suplimentare.

CONTEXT Recomandarea ar trebui să contribuie la modernizarea sistemelor de educație și formare și să împiedice absolvirile fără obținerea unei calificări. De asemenea, aceasta urmărește îmbunătățirea relației dintre educație, formare și obținerea unui loc de muncă. Pentru informații suplimentare, consultați: contextul de politică - cadrul european de referință pentru asigurarea calității.

dating fyn