Referințele — între firme cu activitate importantă, respectiv cu un nr. Din punct de vedere al destinatarului: - o. Ștampila — se aplică pe semnătura conducătorului entității. O scrisoare cu caracter oficial treuibe să cuprindă următoarele elemente: 1. La formularea obiectului nu trebuie să se confunde ideia de bază a scrisorii cu scopul ei.

Read more Citation preview Tema 1: Corespondența oficială — ca metodă de comunicare și de lucru pentru AE. CO soluționează problemele cu conținut juridic, organizatoric, diplomatic, admin, etc, iar CE cuprinde totalitatea scrisorilor dintre AE cu scopul de promovare a schimburilor sau noutăților economice.

dating online în viața reală

Obiectivele particurare a scrisorilor de afaceri: - informarea; - motivarea sau influența; - explicarea sau rectificarea; - acordul sau respingerea; - cererea solicitarea sau oferta; - comanda; - invitația, felicitarea, mulțumirea; - acceptarea, refuz, etc. Funcțiile CO: - f. Cerințe față de corespondență: - să fie elaborată la costuri avantajoase; - să aibă obiective și scopuri reale, bine definite; - să fie adresată unor destinatari concreți; - să fie eficientă; - să aibă impact psihologic asupra destinatarului; - să fie prezentată conform rigorilor; - să se conformeze identității și imaginii firmei; - să aibă un limbaj corect, modern, adecvat obiectivului corespondeței.

Importanța activității de corespondență este demonstrată de faptul că reprezintă o bogată sursă de documentare formînd un fond de arhivă, care oglindește stadiile evoluției raporturilor economice. Scrisoarea reprezintă întreprinderea însăși în fața corespondenților: aspectul scrisorii, valoarea, prezentarea argumentelor și stilul trebuie să contribuie la influențarea favorabilă a destinatarului.

Clasificarea corespondeței oficiale CO. După natura emitentului: - c. După modul de întocmire: - doc.

  • Istoria formării sale este strâns legată de istoria alfabetizării, a însuşirii scrisului, iar avântul ei este influenţat cel mai mult de clasele sociale care foloseau scrisul.
  • Tema 1: Corespondența oficială – ca metodă de comunicare și de lucru pentru AE - servicemotor.ro
  • Capitolul I: Corespondeța oficială 1.

În conformitate cu obiectul scrisorii distingem corespondență: - de solicitare; - de dispoziție; - de informare raport, etc datând scrisorile oficiale - de constatare actul, încheiere ; - însoțitoare de acte scrisori de însoțiere ; - de reclamare avertizare, somație ; - doveditoare chitanță, factură. Din punct de vedere al intenției: - c.

aplicația populară dating sua sua

După natura exemplarelor și modul de întocmire: - originalul — primul exemplar al documentului; - dating pentru 20 de ani simplă — în cazul pierderii originalului; - copia de original — are mențiune copie, este folosită ca mij. După modul de transmitere: - c.

După criterii poștale sau regim de circulație: - c. Tema 2: Prezentarea corespondeței de afaceri CA. Papetăria de birou. Un rol important în imaginea unei firme îl joacă papetăria ei, tipăriturile și corespondența scrisă, adică hîrtia de corespondență, hîrtia de fax, cărțile de vizită, plicurile, invitațiile, etichete. În mod express, papetăria se referă la ceia ce se numește foaie cu antent.

Scrisori din insula Guernsey - Trailer oficial [HD] - Netflix

Foaie cu antet este primul datând scrisorile oficiale comercial cu logoul unei firme, este primul element în strategia de comunicare vizuală a ei. Orice scrisoare oficială caracterizează imaginea întrep.

Orice manager la alegerea desingului scrisorii trebuie să respecte următoarele cerințe: - desingul antetului, logoul sau marca; - calitatea și structura hîrtiei, culoarea, dimensiunile ei și modul de tipărire folosit: tipărirea, gravarea, termograf.

Forma grafică de prezentare a textului scrisorii de afaceri. Scrisorile de afaceri trebuie prezentate într-o formă grafică adecvată în funcție de obiectul și tipul lor. Există reguli generale privind forma grafică de prezentare a textului unei scrisori de care trebuie să țină cont toți corespondenții: Plasarea textului în pagină reguli trebuie să fie rațională pu a datând scrisorile oficiale următoarelor obiective: - faciliatarea muncii operatorului; - recunoașterea cu ușurință a elementelor scrisorii.

Definirea Corespondentei Oficiale

Deobicei se folosesc următoarele tipuri de redactare: 1. Prezentarea americană sau în bloc — presupune eliminarea spațiilor libere la începutul fiecărui rînd.

Această plasare este eficientă la scrierea rapidă, este modernă și des folosită. Alinierea semibloc — textul scrisorii este așezat în bloc, iar celelalte elemente antetul, adresa, data, formula de apel, semnăturile — conform regulilor corespunzătoare de scriere.

Așezarea în semialiniat — textele se scriu cu aliniatele necesare. Formele grafice specifice SA: 1.

internet dating dublin

Tipuri de font-uri. Mărimea literilor 12, Intervalul dintre litere, cuvinte ți rînduri 1,5. Aliniatele — se folosesc la separarea paragrafelor sau a subiecților dintr-un paragraf.

cheating dating

Enumerările — se folosesc pu a structura textele mai lungi. Enumerările sunt structurate în mod diferit.

bella și edward încă se întâlnesc

Paragrafele — se folosesc cînd un tect mai mare trebuie de structurat. De obicei, între paragrafe se lasă 2 rînduri, pot fi numerotate și chiar întitulate. Particularitățile gramaticale, stilistice, lexicale ale CA coresp.

peikwen dating

La redactarea unei scrisori economice urmează să fie ținut cont de următoarele particularități: 1. Claritatea și simplitatea datând scrisorile oficiale dacă nu se respectă, poate aduce prejudicii părților implicate.

Este recomandat folosirea limbajului standard, care reprezintă un model de exprimare, ce cuprinde formele uzuale cu cea mai mare frecvență.

Limbajul standard este o formă particulară de limbaj literar, presupune manifestarea lingvistică corectă și îngrijită. În limbajul general unele cuvinte și expresii pot avea sensuri ambiguie, folosite în corespondența oficială ele pot da naștere la conflicte. În limbajul standard pot apărea unele greșeli și anume: - echivocurile — sunt cuvinte, care pot avea 2 sau mai multe sensuri; - pleonasmul — greșeală care constă în reluarea nejustificată în același sens, datând scrisorile oficiale aceiași propoziție; - tautologia — repetarea aceluiași cuvînt sau a unor cuvinte cu aceiași rădăcină; - greșeli generate aquarius și taur dating folosirea greșită a sinonimelor; - folosirea cuvintelor recente neologisme — ele pot fi utilizate numai dacă sunt cunoscute de cei, care sunt dispuși să citească textul expediat.

Exactiatea scrisorii de afaceri — reușita unei scrisori de afaceri este condiționată de precizia datelor și a viteza datând tw. O calitate a preciziei este folosirea obligatorie a unităților de măsură oficiale și exprimarea lor în litare alături de expresia cifrică.

Tonul deferent al scrisorii — în locul persoanei a 3-a sunt utilizate formele de politețe dvs, dumneaei, etc. Tonul deferent al scris presupune scrierea orientată spre destinatar, adică se i-a în considerație 3 aspecte: - cunoașterea destinatarului și doleanțelor lui; - punerea în situația acestuia și scrierea corespunzătoare într-un stil și vocabular ușor de înțeles de către destinatar.

Tema 3: Redactarea scrisorii de afaceri SA. Normele de redactare și elementele SA. O scrisoare cu caracter oficial treuibe să cuprindă următoarele elemente: 1.

Antetul — cuprinde urm elemente: - den. Potrivit reglamentărilor din RM, firmele și logourile vor apărea în antet în primul rînd în romănă, apoi opțional în alte limbi. Data, nr.

Se poate grava tiparitura pe ambele fete ale hartiei.

Un documente ne datat nu est luat în considerare din punct de vedere legal.