De la Camogli, se pot face numeroase plimbări care vă vor ajuta să descoperiți minunile ascunse ale Liguriei. Mai recent, filologul Betina Faist de la Universitatea Heidelberg din Germania a descifrat textele de pe tăbliţe, găsind numele oraşului: Mardaman. Orașul conține 30 de monumente semnificative, printre care băi publice, un forum, basilica, portul, temple, piața și amfiteatrul, majoritatea obiectivelor fiind restaurate.

Săpătura de salvare s-a efectuat în peri¬ oada 1 — 15 noiembrie în condiţii atmosfe¬ rice destul de precare.

speed ​​dating st pauls dating rppc

A fost identificată o nouă fortificaţie romano-bizantină înconju¬ rată, aşa cum rezultă din săpătura arheolo¬ gică şi din cercetările de suprafaţă, de o în¬ tinsă aşezare extramuros.

Fortificaţia se află la m vest de kilo¬ metrul 30 al D. Tulcea — Constanţa, pe un mic promontoriu cu altitudinea medie de 10 — 12 m PI. Au fost efectuate trei secţiuni de sondaj perpendiculare pe laturile de sud, vest şi nord ale fortificaţiei în timp ce traseul la-turei de est a fost identificat doar prin două casete mici de lxl,50m.

ŞTIRILE ZILEI

O casetă mare de 7,40x4,40 a fost practicată în colţul de S-V a fortificaţiei. La 25 m sud de fortificaţie o casetă de 3x2,50 m a salvat un chiup destul de grav afectat.

Sj a fost trasată perpendi¬ cular pe latura de sud cu dimensiunile de 5X1,50 m, iar în adîncime s-a ajuns la 3,30 m, surprinzîndu-se astfel o situaţie stra-tigrafică deosebit de complexă.

ați prefera să întâlniți dating site fwb

Trebuie menţionat de la bun început că vegetalul a fost ras cu buldozerul, noi ne-ştiind dacă au fost distruse şi ultimile ni¬ vele. Au fost surprinse cinci nivele care sînt numerotate de sus în jos în ordinea desco¬ peririi, situaţia cea mai clară fiind prinsă lingă incintă.

O nouă fortificaţie romano-bizantină în nordul Dobrogei — Topraichioi. Raport preliminar - Persée

Nivelul I apare la —0,30 mconstă dintr-o lutuială galbenă, pe el fiind căzute multe pietre, cărămizi şi ţigle fragmentare. Nivelul II este la — 0,40, are urme puter¬ nice de distrugere, multă cenuşă şi mortar roz. Nivelul III, de culoare cenuşie, apare la —0,50 m.

Israel's Alternative Project to Suez Canal

Pe el se observă foarte mulţi bo¬ lovani, fragmente de chiup şi de capace de chiup din piatră cioplită. El nu este un nivel prea ferm conturat. La 2,50 m sud de in¬ cintă se observă resturile unui zid din piatră legată cu pămînt care pare a proveni de la o locuinţă.

black butler dating quiz dating online waikato

Acesteia par să-i aparţină două nivele, ultimul fiind slab surprins. Func¬ ţionalitatea acestei locuinţe extramuros cre¬ dem să poate fi indicată de descoperirea unui chiup doliumde dimensiuni mari, specific secolelor IV — VI. Groapa chiupu¬ lui perforează un strat de pămînt brun, gros de oca 0,60 — 0,80 m, sub care urmează un pămînt galben steril. De jur-împre jurul PI. Nivelul IV apare la — 0,60 m adîncime, de culoare gălbuie, fiind surprins numai pe o suprafaţă de 0,80 — 0,90 m de la incintă.

dating pentru 20 de ani astro dating în marea britanie

Pe el este căzut mult mortar roz. Nivelul V are adîncimea de 0,75 datând în nordul va 0,80 faţă de nivelul actual şi apare pe aceeaşi întin¬ dere ca şi nivelul superior, are culoarea găl-buie-cenuşie, pe el fiind căzut de asemenea mult mortar.

viteza datând norwich în jos sub site-ul de dating

Sub el urmează un strat de pămînt brun ce pare a fi vegetal antic după care apare pămîntul galben steril. Atît nivelul IV cit şi nivelul V se măr¬ ginesc înspre sud cu o groapă adîncă de cca 1,50 m faţă de nivelele mai sus men¬ ţionate şi largă de coa.

5 din cele mai frumoase localități din nordul Italiei de vizitat în vara — idealista

Umplerea gropii pare a se fi pro¬ dus după distrugerea nivelului IV, ziduleţul din piatră legată cu pămînt ce ţine de nive¬ lul III, fiind ridicat în umplutura gropii. Elevaţia zi¬ dului s-a păstrat, din cauza lucrărilor de ni¬ velare numai pe o înălţime de cca 0,80 m. Parametrul este format din bloehete de pia¬ tră de calcar, ce au dimensiunile de 0,40 X X0,20 m, frumos ecarisate la partea exteri¬ oară, legate cu mortar de culoare roz cu cărămidă pisată în compoziţie.

Email Când vara se simte în aer, parcă nu mai avem răbdare până la vacanță. Este timpul să scoatem din dulap hainele de plajă, pentru că a sosit anotimpul relaxării, bronzatului, si al sporturilor pe plajă, deconectându-ne și descoperind noi peisaje. Vă prezentăm 5 localități din nordul Italiei, pe care să le vizitați si în care vă puteți răcori în zilele fierbinți de vară din Fie că vă aflați lângă un lac sau la mare, aveți multe opțiuni deoarece aceste localități au multe de oferit: peisaje frumoase, natură nealterată, facilități moderne de spa, activități și divertisment pentru toate gusturile și vârstele. Alegeți destinația perfectă pentru vacanța de vară din 1.

La 0,80 m de la plintă, se observă un şir de pietre datând în nordul va care înlocuiesc probabil cărămizile şi servesc la regularizarea asizelor, spre deosebire de paramentul lucrat în opus quadratum, em-plectonul este format din pietre de diferite dimensiuni înecate într-o masă de mortar în tehnica opus incertum. Plinta este lată de 0,20 cm şi este realizată din pietre plate şi foarte înguste.

 • Ma'alot-Tarșiha - Wikipedia
 • Vestigii romane în Orientul Mijlociu și nordul Africii - Wikipedia
 • Pretty girl dating probleme
 • Jerash[ modificare modificare sursă ] Orașul Jerash en:Jerashar:جرش se află în Guvernoratul Jerash și este dispus la aprox.
 • Но он не смог примириться с тем, что этот взрыв лишил его возможности познакомиться с собственной матерью.

Fundaţia incintei ajunge pînă la 2,30 m şi în compoziţia ei se observă două elemente. Pînă la adîncimea datând în nordul va 0,80 m faţă de plintă, este alcătuită din pietre de mari dimensiuni, mortarul nepătrunzînd prea bine printre pietre. Cele două zone au fost notate cu A şi B. Aceste detalii constructive corelate şi cu observaţia stratigraifică par a indica urm㬠toarea constatare: Pînă prin apropierea zonei de datând în nordul va se schimbă structura fundaţiei, exis¬ tă o bandă îngustă, paralelă cu faza A, de culoare brună-cenuşie cu urme de mortar în ea.

Aceasta pare să indice că în această zonă şanţul fundaţiei era mai larg pentru a se îngusta în faza B, mortarul prelingîn-du-se prin spaţiul dintre zidărie şi pereţii şanţului.

Stupi datând din perioada regelui Solomon, descoperiţi în nordul Israelului

Caseta CI a fost trasată în colţul de S — V al fortificaţiei, zonă care era puternic afec¬ tată de lucrările de nivelare astfel că ulti¬ mele nivele de viaţă nu au putut fi surprin¬ se decît pe margini. Latura de est a casetei PI. II a a fost trasată în prelungirea latu-rei estice a lui SI, trecînd peste zidul de in¬ cintă, lat de 3,40 m, puternic distrus de lucrările sus amintite.

dating utilizator pentru scaune cu rotile 10 steaguri roșii datând

Dimensiunile casetei sînt de 7,40x4,40 m PI. Situaţia stratigrafică din casetă comple¬ tează datele oferite de SI, existînd o cores¬ pondenţă între nivele din CI şi SI. Nume¬ rotarea nivelelor s-a făcut de asemenea de sus în jos.

Primul nivel NI apare la — 0,15 m adîncime şi are o culoare găl¬ buie, conţinînd unele dărîmături pe el. Nu avem de loc certitudinea că el ar fi şi ulti¬ mul nivel de viaţă din fortificaţie datorită nivelării moderne.

Săpătura de salvare s-a efectuat în peri¬ oada 1 — 15 noiembrie în condiţii atmosfe¬ rice destul de precare. A fost identificată o nouă fortificaţie romano-bizantină înconju¬ rată, aşa cum rezultă din săpătura arheolo¬ gică şi din cercetările de suprafaţă, de o în¬ tinsă aşezare extramuros. Fortificaţia se află la m vest de kilo¬ metrul 30 al D. Tulcea — Constanţa, pe un mic promontoriu cu altitudinea medie de 10 — 12 m PI.

Nivelul II se află la adîn¬ cimea de — 0,40 m şi conţine urmele unui violent incendiu. Intre NI şi Nil la — 0,35 m pare a se observa un nivel intermediar, slab conturat şi numai pe o mică porţiune, faţă de care avem rezerve. De nivelul II pare să ţină şi un zid de mici dimensiuni, lat de bea 0,50 m, din pietre legate cu pămînt, ori¬ entat E — V, ce apare în colţul de NE al casetei.

El pare a se adosa unui zid de fac¬ tură mai bună, legat cu mortar, orientat N — S. Nivelul III este situat la o adîncime de 0,70 m faţă de nivelul actual de călcare, şi constă dintr-o lutuială galbenă, groasă de 3 — 5 cm.

O nouă fortificaţie romano-bizantină în nordul Dobrogei — Topraichioi. Raport preliminar

Pe el se văd de asemenea urmele unui violent incendiu sub care apare nive¬ lul IV de culoare cenuşie care are de ase¬ meneaurme de. De acest nivel pare să ţină şi o groapă de formă dreptun¬ ghiulară 1,10X0,50 m ce apare în apropie¬ rea locuinţei P. Groapa conţine multă ceramică cu urme de ardere secundară şi o monedă.

 • Dating on-line din north yorkshire
 • Сначала она не увидела ничего, кроме облаков пара.
 •  - Простите, сэр… Человек не шевельнулся.

Nivelul V este, se pare, nivelul construc¬ tiv al fortificaţiei. Apare la cca. Pe latura de est s-a surprins parţial o groapă circulară ce conţinea foarte puţine fragmen¬ te ceramice. Pe o porţiune lată de 0,50 m, de-a lungul zidului de incintă se observă un mic şănţuleţ adînc de 0,10 m ce pare a pro¬ veni de la şanţul de.

Datele cronologice aduse de descoperirile numismatice şi ceramice lămuresc în linii mari evoluţia istorică a aşezării.

Video Home » Istorie » Vestigiile unui oraş care datează de aproape 5 milenii au fost descoperite în nordul Irakului şi umple un gol important în istoria Mesopotamiei Vestigiile unui oraş care datează de aproape 5 milenii au fost descoperite în nordul Irakului şi umple un gol important în istoria Mesopotamiei Alexandru Voiculescu

Această cronologie urmează să fie mai site-ul bun dating irlanda precizată prin viitoarele săpături arheologice. Conform descoperirilor mai sus-amintite, situaţia cro¬ nologică se prezintă astfel: — Nivelul I — fiind distrus de lucrările moderne, nu a dat decît foarte puţin frag¬ mente ceramice care nu ne sînt de nici un ajutor la datarea nivelului.

 1. Hyper dating
 2. Dating woman giant
 3. Dating online prea ușor
 4. Datând tipul imatur

Nivelul II — conţine o serie de frag¬ mente ceramice, majoritatea de la vesela de masă, care oferă date cronologice destul de ferme. Hayes, formă timpurie datată înainte de anul p.

Aceasta apare împreună cu un fragment de strachină datată de Hayes între începutul şi cel de-al treilea sfert al în sec. Tot pentru o datare în secolul V se pro¬ nunţă şi un fragment de opaiţ ce se datează în sec V Fig.