Exponenţii puterii au nevoie de oameni slugarnici care, din frică sau din oportunism, renunţă la propria conştiinţă şi la fidelitatea faţă de Domnul. Bisericile în case care susţin că sunt biblice ar trebui să îşi susţină financiar pastorii, să aibă, de asemenea, grijă şi de săraci şi să finanţeze misiunile.

Darurile lucrării

În această duminică Biserica ne prezintă icoana lui Cristos, Bunul Păstor, care cunoaşte oile sale, le cheamă, le hrăneşte, le conduce şi îşi pune viaţa pentru ele. Adunaţi pentru sfânta şi dumnezeiasca Liturghie, astăzi noi suntem oile pe care Isus le conduce prin cuvântul său şi le hrăneşte cu darurile pâinii şi vinului oferite de el în fiecare Euharistie la care luăm parte. Piatra dispreţuită de zidari şi aruncată ca nefolositoare a ajuns să fie piatra unghiulară care susţine comunitatea pascală a Bisericii.

Fap 4, Cristos şi-a vărsat sângele pe cruce pentru mântuirea tuturor oamenilor. In 10, Ziua de rugăciune pentru vocaţii Pentru realizarea acestui vis divin, Isus a chemat, în afară de cei doisprezece apostoli, alţi şaptezeci şi doi de discipoli şi i-a trimis doi câte doi în misiune Lc 10, Misiunea sa de păstor este continuată în lume prin discipolii săi. Parabola bunului Păstor capătă o semnificaţie particulară în duminica a IV-a a Paştelui clown online dating care, de peste 50 de ani, trăim Ziua Mondială de Rugăciune pentru Vocaţii.

A fost înfiinţată de Fericitul Paul al VI-lea în În mesajul pentru această zi, Papa Francisc, propune exodul biblic ca experienţă fundamentală a vocaţiei. Ce înseamnă asta? Ef 4, Aşadar, a răspunde la chemarea lui Dumnezeu înseamnă a lăsa ca el să ne facă să ieşim din falsa noastră stabilitate pentru a porni la drum spre Isus Cristos, ţinta primă şi ultimă a vieţii noastră şi a fericirii noastre. Evanghelia este Cuvântul care eliberează, transformă şi face mai frumoasă viaţa noastră.

Cât de frumos este să vă lăsaţi surprinşi de chemarea lui Dumnezeu, să primiţi Cuvântul său, să puneţi paşii existenţei voastre pe urmele lui Isus, în adorarea misterului divin şi în dedicarea generoasă pentru alţii!

dating nanning

Viaţa voastră va deveni în fiecare zi mai bogată şi mai bucuroasă! Istorii de preoţi Domnul a chemat şi continuă să cheme. Mulţi au răspuns şi continuă să răspundă.

37 de ani unic

Dacă în fiecare ţinut, în fiecare oraş, în fiecare sat din părţile noastre s-ar scrie o carte care să conţină numele, viaţa, iniţiativele pastorale ale preoţilor care au trăit de-a lungul anilor, am avea la sfârşit o galerie interesantă de personaje. Se scriu cărţi, să nu mai vorbim de articole, despre tot felul de inepţii.

De ce nu s-ar scrie cărţi de acest gen? S-ar descoperi că în acea regiune, în acel oraş, în acel sat, au trăit preoţi de tip diferit: grădinarul, apicultorul, inginerul constructor, astronomul, filozoful, înţeleptul, farmacistul, istoricul, chiar… vânătorul şi pescarul.

punk rock dating site

Cu toate limitele omeneşti, cei mai mulţi s-au dedicat ca păstori slujirii preoţeşti trăind aproape de nevoile oamenilor şi îndrumându-i spre Dumnezeu. Viaţa comunităţilor este legată de ei. Păstori şi popor Preoţii nu sunt perfecţi. Desigur, între ei există sfinţi, dar nu toţi sunt sfinţi, cel puţin de acea sfinţenie capabilă să-i zguduie pe cei mai sceptici sau înrăiţi.

Asta e realitatea. Toţi creştinii, deci, preoţi şi credincioşi, suntem chemaţi să trăim cu adevărat ca fii ai lui Dumnezeu. Un proverb spune că poporul îşi are păstorii pe care îi merită. In 10,17în cele din urmă vor avea şi ei, cu ajutorul lui Dumnezeu, un popor mai bun. Fireşte, nu în mod mecanic. Mercenari În Biserică, pe lângă păstori, există şi mercenari. E cunoscut tuturor că sunt şi preoţi care trăiesc nu ca adevăraţi păstori care îşi iubesc turma, ci mai degrabă ca şamani ai sacrului, sau ca aventurieri, în sensul că s-au aventurat într-o slujire la care Dumnezeu nu-i chemase şi de aceea, când îşi dau seama de aceasta, se comportă ca mercenari preocupându-se doar de salariul lunar.

Isus spune năimiţii că fug în faţa greutăţilor şi consideră drept pierdere de timp efortul pentru apărarea turmei în timp de primejdie. Mercenari de acest gen există în orice religie.

Profetul Ezechiel denunţa cum ar trebui să se întâlnească un singur pastor vremea sa păstorii mercenari ai lui Israel relevante mag dating. Ez Dar este grav că mercenari există şi în Biserica lui Cristos, deşi Păstorul divin care şi-a dat viaţa pentru poporul său le-a cerut discipolilor să-l urmeze în această alegere.

Păstorul care nu-i dispus să o facă, nu-i doar un mercenar, dar riscă să devină ca o mină care când explodează provoacă daune uriaşe în Biserica lui Dumnezeu. Cristos, păstorul cel bun În Evanghelia duminicală Isus se prezintă ca păstorul adevărat care întruneşte toate calităţile păstorului cf.

Spre deosebire de mercenarul care fuge în faţa pericolului pentru că nu-i pasă de oi, păstorul adevărat se ridică împotriva lupilor, nu lasă turma să se salveze singură, dacă şi cum poate. Isus spune că oile sunt ale sale, îi aparţin, le cunoaşte şi se îngrijeşte de ele, nu le părăseşte, nu fuge când vede lupul venind.

dating on-line nürnberg

Caracteristica păstorului adevărat şi unic este dăruirea de sine. Evanghelistul precizează că Isus face aceasta nu dintr-o necesitate, nici din vreo constrângere care-l împinge să-şi pună în joc viaţa pentru alţii. Isus îşi oferă viaţa, deşi ar putea să n-o facă. Şi asta nu-i o simplă veleitate.

Cum datând o fată marină posibil? Isus îşi dăruieşte viaţa în deplină libertate şi în acelaşi timp dintr-o poruncă a Tatălui. Nu-i o contradicţie? Este o contradicţie pentru lume, dar nu pentru ucenic.

utopolis dating

Isus s-a oferit de bunăvoie să facă voinţa Tatălui. A spus mai dinainte şi de mai multe ori că libertatea sa nu stă în a se distanţa de Tatăl pentru a-şi câştiga independenţa, ci în a face în toate voinţa lui. Libertatea sa şi ascultarea faţă de Tatăl coincid. Ascultarea faţă de Tatăl înseamnă disponibilitate permanentă pentru dăruirea cum ar trebui să se întâlnească un singur pastor sine.

Spaţiul libertăţii adevărate este iubirea. Curajul lui Isus de a-şi da viaţa pentru turmă vine din fidelitatea sa şi din ascultarea faţă de Tatăl. Curajul mărturiei Ucenicii află în credinţa în Isus înviat curajul de a vesti cu francheţe adevărul şi de a se împotrivi ameninţărilor din partea autorităţilor.

Prima lectură cf. Fap 4, insistă pe atitudinea curajoasă a lui Petru şi a lui Ioan.