După calculele autorilor, ceramica fină predomina asupra celei rudimentare în nivelele superioare niv. Rawson, M. Pe suprafețele înclinate, stratul de sedimente va avea tendința de a lua o poziție orizontală în timp ce corespunde conturului bazinului sau depresiunii. Dacă în ceea ce priveşte sfârşitul culturii Babadag au fost enunţate concluzii mai mult sau mai puţin satisfăcătoare9, problematica genezei acestui facies rămâne în permanenţă în atenţia cercetătorilor.

Aufgrund der stratigraphischen Daten mehrerer Siedlungen dieses kulturellen Horizonts, wird chronologische Rahmen dieser Denkmäler bestimmt. Eine allgemeine Analyse der stratigraphischen Situation in den Siedlungen an der Unteren Donau und in Südmoldawien eröffnet uns die Möglichkeit, zwei Schichtenhorizonte festzustellen, die wahrscheinlich zwei aufeinander folgende Stufen belegen Abb. Jahrhundert v. Sie konzentrieren sich an der Unteren Donau, sind aber auch sporadisch im Waldsteppengebiet bekannt; 2.

Die gängige Datierung der Niveaus von Babadag erlaubt es, diese Funde zwischen das La sfârşitul mileniului II şi începutul mileniului I a.

apa itu online dating

Evidenţierea în cadrul unui orizont cultural cu ceramică incizată a grupurilor culturale de tip Tămăoani—Babadag I—Holercani—Balta1, a facilitat în mare măsură cunoaşterea genezei primei epoci a fierului în spaţiul nord-vest pontic. Problemele legate de periodizarea şi cronologia acestor monumente arheologice a atras în permanenţă atenţia cercetătorilor2 iar analiza situaţiilor stratigrafice provenite din aşezările acestui orizont cultural va aduce contribuţii noi la cunoaşterea perioadei cuprinse între sfârşitul epocii bronzului şi începutul primei epoci a fierului în spaţiul nord-vest pontic.

Pentru zona Dobrogei, o succesiune stratigrafică relativ clară, rămâne cea surprinsă în aşezarea de la Babadag, unde S. Morintz a stabilit 3 faze de evoluţie ale aşezării şi culturii cu acelaşi nume, pe parcursul perioadei timpurii şi mijlocii a primei epoci a fierului3: - Faza I a fost datată prin analogiile decorului incizat format din cerculeţe şi linii tangente de la Troia VIIb2 în sec.

V,p. În demersul său, S. Morintz a luat în calcul ca şi criteriu de separare a celor trei faze de evoluţie de la Babadag4, profilurile gropilor, care cercetate la o anumită adâncime în raport cu suprafaţa actuală de călcare, urmau să contureze nivelul cultural pentru fiecare orizont în parte. De exemplu, pentru faza I, care ne interesează în mod deosebit, s-a constatat că gropile au fost săpate în probleme cu dating stratigrafic în solul steril iar materialul a rămas nederanjat de intervenţiile din fazele ulterioare5.

În cele din urmă, se poate constata că unele motive realizate prin incizie întâlnite în prima fază de la Babadag ghirlandele, benzi de linii cu triunghiuri haşurate, benzi de linii unghiulare, benzi de linii în formă de zig-zag, linii tangenţe unite prin cerculeţe concentrice, etc.

După B. Hänsel, datarea acestor motive caracteristice dating squeeze page I de la Babadag, trebuia legată de anul a. În acest fel, în viziunea cercetătorului german, limita dintre faza I şi II poate fi plasată în jurul anului a.

 • Dating noua caledonie
 • Studiul rocilor stratificate este cunoscut sub numele de stratigrafie.

Dacă în ceea ce priveşte sfârşitul culturii Babadag au fost enunţate concluzii mai mult sau mai puţin satisfăcătoare9, problematica genezei acestui facies rămâne în permanenţă în atenţia cercetătorilor. Hänsel a constatat că probleme cu dating stratigrafic mai multe aşezări de la Dunărea de Jos Ghindăreşti, Gârliţa, Enisala, Sarinasuf apar unele elemente care în ceea ce priveşte decorul şi formele ceramice sunt comune atât în mediului Coslogeni cât şi celui de tip Babadag Deşi sfârşitul culturii Coslogeni şi începuturile facies-ului Babadag coincid cronologic, cercetătorul presupune totuşi existenţa unor etape tranzitorii care explică aceste asemănări.

Acestui interval de timp, mai exact al începutului fazei Babadag I, îi corespunde depozitul I de la Sâmbăta Noua.

Descoperit într-o groapă, în incinta unei aşezări cu mai multe nivele culturale11, acesta a fost depus într-un vas bitronconic decorat cu benzi de linii incizate însoţite de puncte aranjate sub forma de piramidă sau proeminenţe conice cuprinse în caneluri 4 Stratigrafia de la Babadag a fost analizată şi de alţi cercetători, precum B.

Hänsel şi D. Berciu, care contrar observaţiilor de şantier ale lui S. Morintz au evidenţiat şase nivele de locuire caracteristice aşezării de la Babadag Berciu; Hänsel Nici în urma săpăturilor ulterioare de la Babadag, situaţia stratigrafică propusă de S.

Morintz nu a fost confirmată Morintz, Jugănaru Probleme de periodizare şi cronologie Acest tip de decor îşi regăseşte analogii probleme cu dating stratigrafic Babadag, în materialele fazei I13, căreia probabil îi şi corespunde. Acceptată aproape în unanimitate a fost ipoteza lansată de către S. Morintz referitoare la aşa-numitul aspect cultural Sihleanu, definit anterior de către N. Harţuche ca o fază Pre- Babadag, care împreună cu alte componente balcanice au contribuit la apariţia culturii Babadag Cercetătorul susţinea că zona de nord-est a Munteniei se afla în afara ariei de răspândire a culturilor Noua sau Coslogeni, de aceea, descoperirile de tip Sihleanu schiţează în această regiune un aspect mai evoluat al culturii Monteoru, contemporan cu etapele târzii ale culturii Noua, pe care îl data în perioada sec.

Aceste observaţii reies din comparaţia unor tipuri de decor realizate prin incizie atestate la Sihleanu linii unghiulare, ghirlande, triunghiuri haşurate, etc. Astfel, se poate spune că anumite elemente decorative pot fi atribuite unei perioade mai timpurii decât faza Babadag I, respectiv mai devreme de anul a. Analiza tipologică a unor elemente decorative realizate prin incizie, întâlnite în mediul Coslogeni—Noua pune în evidenţă anumite elemente comune cu reprezentările similare din cadrul orizontului cultural cu ceramică incizată, cunoscut prin cercetările de la Sihleanu, Râmnicelu, Babadag, Tămăoani, Vânători, Holercani, Balta, etc.

Noi detalii referitoare la cronologia şi etapele de evoluţie a grupurilor cu ceramică incizată din sudul Moldovei şi zona Dunării de Jos au fost aduse de către A. Prin publicarea cercetărilor de la Folteşti şi Tămăoani21, cercetătorul a evidenţiat o serie de elemente comune în decorul ceramicii de la Tămăoani şi Vânători, dar şi deosebiri prezenţa la Vânători 12 Hänsel Harţuche înţelegea unele motive decorative precum: benzi de ghirlande incizate, benzi de linii paralele, împunsături sau proeminenţe incluse în benzi incizate de linii paralele, întâlnite foarte rar în mediul Noua—Sabatinovka—Coslogeni, transmise în mediul Babadag de către aspectul cultural Sihleanu, plasat de autor între sfârşitul culturii Coslogeni şi Babadag I Harţuche Această periodizare a fost acceptată şi de M.

Pentru susţinerea acestei probleme cu dating stratigrafic cronologice, A. László a apelat la situaţia stratigrafică de la Cândeşti, unde după nivelul II, corespunzător culturii Noua, urmează cel cu ceramică canelată de tip Corlăteni—Chişinău, urmat apoi de alt nivel cu materiale de tip Babadag I târzii Prin urmare, etapa Tămăoani trebuie să corespundă nivelului Corlăteni— Chişinău de la Cândeşti sincronizată şi prin analogiile aşa numitelor vase de tip Belozerka de la Tămăoani şi Vasluiiar etapa Vânători nivelului superior fazei I a culturii Babadag.

Această schemă cultural-cronologică a fost revăzută de către G. Absenţa în această aşezare a decorului incizat format din cercuri concentrice legate de linii tangente care ar include descoperirile din nivelul I cu siguranţă în cele de probleme cu dating stratigrafic Babadag I şi nu ar permite analiza acestor vestigii în contextul celor de tip Tămăoani este explicată de autor prin faptul că acest decor se întâlneşte probleme cu dating stratigrafic el viteză dating regina sk de rar în cadrul monumentelor atribuite fazei Babadag I În continuare, G.

În cele din urmă, autorul conchidea în favoarea completei contemporaneităţi dintre grupele Tămăoani, Babadag I şi Holercani, explicată şi prin lipsa raporturilor stratigrafice dintre ele Analiza comparativă a tehnicii de executare şi a stilisticii motivelor decorative caracteristice ceramicii descoperite la Sihleanu, Râmnicelu, Tămăoani, Vânători, fazei I de la Babadag şi a grupului Holercani, nu permite evidenţierea unor deosebiri esenţiale ce ar separa un grup de monumente de altul.

 1.  Этих слов я и ждала от .
 2. Ce este stratigrafia? -
 3. Datingul orb
 4. Problema timpului in opera lui mircea eliade
 5. Dating de viteză igrica
 6. Probleme speciale de petrologie — Departamentul de Geologie - Iași
 7. Повернувшись, она увидела заместителя оперативного директора АНБ; он стоял возле «ТРАНСТЕКСТА», не сводя с нее глаз.

Din contră, practicarea aceluiaşi stil de ornamentare executat prin incizie se întâlneşte şi la monumentele de tip Balta sau Tudora din arealul culturii Belozerka. Importante în acest sens sunt şi observaţiile stratigrafice din aşezările de la 22 László Amplasarea apropiată a celor două aşezări de la Tămăoani şi Vânători, completează în opinia lui A.

László, imaginea începuturilor primei epoci a fierului în regiunea de sud a Moldovei. Astfel, din punct de vedere cronologic, materialele similare celor din aşezarea de la Tămăoani şi necropolei de la Folteşti, ar fi mai timpurii decât cele atribuite fazei I a culturii Babadag, indicând o datare înaintea anului a.

Hänsel ca reprezentând începutul culturii Babadag În acelaşi timp, ceramica din aşezarea de la Vânători ar fi mai wwe 2k14 după anul a. Această situaţie, valabilă pentru sudul Moldovei, ar putea fi susţinută şi prin analiza comparativă a sistemelor ornamentelor realizate prin incizie de la Tămăoani, Folteşti şi Vânători.

Decorul întâlnit la Vânători pare a fi mai evoluat în comparaţie cu ceea ce s-a recuperat de la Tămăoani sau Folteşti34, dar şi cu faza I a aşezării de la Babadag. Vechimea aşezării de la Tămăoani poate fi argumentată pe baza materialelor din groapa nr.

aplicații ieftine de dating

În favoarea sincronizării parţiale a aşezării de la Tămăoani cu nivelul I de la Babadag, putem invoca prezenţa în ambele situri a unor vase de tip Belozerka36 dar şi descoperirea unei gropi asemănătoare cu cea de la Tămăoani nu numai după forma sa tronconică, dar şi după conţinut: cuţitul de bronz cu limba la mâner, vase în formă de sac în aşezarea de la Garvăn—Mlăjitul Florilor în secţiunea V, în care au fost descoperite materiale de tip Coslogeni contemporane cu faza Babadag I Deosebirea constă în faptul că aşezarea de la Tămăoani se afla în arealul culturii Noua, iar cea de la Garvăn în fostul areal al grupului Coslogeni.

Această similitudine permite încă odată apropierea cronologică a materialelor de tip Tămăoani de cele descoperite în cel mai vechi nivel de la Garvăn—Mlăjitul Florilor.

sfaturi pentru dating o femeie fecioara

Un alt caz de succesiune cronologică îl putem sesiza în aşezările din preajma localităţii Siliştea, fostă Nazâru, în punctele Conac şi Popină. Aici s-a constatat că locuirea Noua— Coslogeni a continuat până în perioada Tămăoani în punctul Conac, iar în fazele Babadag I-II unde se întâlnesc şi materialele de tip Noua probleme cu dating stratigrafic funcţionat aşezarea din punctul Popină unde este atestat decorul compus din cerculeţe concentrice legate de tangente38aceasta fiind mai târzie decât cea din punctul Conac Situaţia descrisă mai sus ar confirma încă odată în plus schema cronologică propusă de A.

László, dacă în aşezarea de la Popină nu ar fi atestate elemente de origine Coslogeni, iar la Vânători a unor depuneri anterioare, de tip Noua Descoperirea, în punctul Popină, a unor vase de tip Coslogeni, în asociere cu cele probleme cu dating stratigrafic tip 33 Hänsel La Vânători este semnalată şi prezenţa unor altor elemente geometrice, precum triunghiuri haşurate, dar şi suprapunerea registrelor cu decor incizat linii tangente cu cerculeţe combinate şi ghirlande sau linii frânte.

Această evoluţie este documentată şi stratigrafic în aşezările din aceste regiuni fără a se constata întreruperi. În privinţa descoperirilor reunite sub denumirea de aspectul Sihleanu—Râmnicelu, acestea ar putea fi plasate în contextul descoperirilor de tip Tămăoani42, fiind încă prea puţin cunoscute pentru a caracteriza elocvent zona de nord-est a Munteniei.

Dobrogea, inclusă integral în arealul culturii Babadag43, este caracterizată de prezenţa în cadrul mai multor aşezări a unor elemente culturale anterioare fazei I a culturii Babadag, cum este cazul ceramicii de tradiţie Coslogeni vase în formă de sac sau borcane decorate cu brâie în relief, ceramica fină cu decor incizat surprinsă într-un context stratigrafic sigur de tip Babadag I sau II, fără a se constata urme de locuire propriu-zise ale culturilor Noua sau Coslogeni44 Fig.

În aşezarea de la Niculiţel—Cornet, autorii investigaţiilor, evidenţiau mai multe elemente decorative de exemplu triunghiurile haşurateprezente pe ceramica din acest sit, care sunt specifice atât grupului Tămăoani cât şi celui Babadag I Alte elemente decorative, anterioare fazei I de la Babadag, întâlnite pe vasele de la Niculiţel—Cornet, sunt şi romburile haşurate, care sunt legate ca tradiţie de descoperirile de la Râmnicelu Un interes deosebit prezintă şi descoperirea în acelaşi sit a unui vas atribuit culturii Belozerka, situaţie cunoscută în mai multe rânduri şi în mediul Corlăteni—Chişinău, Babadag sau Tămăoani.

Evidenţiind aceste elemente, autorii studiului puneau problema existenţei unei contemporanităţi între aşezarea de la Tămăoani şi cea de la Niculiţel—Cornet Ţinând cont de informaţiile date de G. Simion48 referitoare la descoperirea în acelaşi sit a unor recipiente de tip Coslogeni, materialele atribuite cu siguranţă celor de tip Babadag I49, par să indice o contemporanitate cu aşezarea de la Tămăoani şi pot fi plasate cronologic între descoperirile Coslogeni şi eventual cele de tip Babadag II.

O situaţie probleme cu dating stratigrafic o putem observa şi în cazul aşezării de la Garvăn—Mlăjitul Florilor, unde peste materialele mixte de probleme cu dating stratigrafic Coslogeni—Tămăoani sau Coslogeni, urmează un nivel cu recipiente de tip Babadag II. Acest context ar indică faptul că în unele puncte de la Dunărea de Jos, evoluţia comunităţilor culturale de la sfârşitul epocii bronzului, la prima epocă a fierului, s-a 41 Harţuche, Silvestru Lászlócum este cazul raporturilor cultural-cronologice dintre grupul Holercani—Balta şi cultura Cozia—Saharna Fig.

Acest fapt ar pune la îndoială datarea mai târzie a materialelor de tip Babadag I în raport cu ale grupului Tămăoani. Aceiaşi situaţie stratigrafică a fost sesizată şi în nivelul hallstattian al aşezării Cartal— Orlovka II50, asupra căruia vom insista prin câteva detalii utile.

viața secretă amy și ricky datând din viața reală

În cadrul descoperirilor din acest sit, unde a fost sesizată o locuire îndelungată din neolitic până în perioada romană51, hallstattului îi sunt atribuite materiale ceramice de tip Tămăoani—Holercani, Babadag II şi Basarabi— Şoldăneşti Orizontului Tămăoani—Holercani îi aparţin complexele numerotate cu 11, 28, 46 şi 47, care în cele mai multe cazuri sunt gropi de formă tronconică.

Groapa nr.

Probleme speciale de petrologie

O importanţă deosebită prezintă complexul nr. Totuşi vasele descoperite în complexul 28 sunt decorate cu motive caracteristice grupului Tămăoani două linii paralele Un alt exemplu de combinare a elementelor Noua—Coslogeni cu cele de tip Tămăoani—Holercani pe probleme cu dating stratigrafic singur vas este reprezentat de decorul compus din benzi de linii incizate sub care sunt dispuse brâie în relief în formă de potcoavă, cunoscute îndeosebi în cultura Coslogeni Adoptarea în sensul hallstattian a unor astfel de recipiente de tip Coslogeni decorate cu brâie în relief este cunoscută şi în aşezarea de la Garvăn—Mlăjitul Florilor58, acestea indicând în ambele situri o situaţie în care elementele de tip Noua sau Coslogeni se integrează în orizontul ceramicii incizate de tip Babadag I—Tămăoani.

Probleme cu dating stratigrafic alt exemplu concludent, după cum arată materialul publicat, în care se pot urmări unele etape ale procesului de hallstattizare este aşezarea de la Grădiştea—Coslogeni. În cadrul investigaţiilor întreprinse aici, între aniiau fost atribuite culturii Coslogeni trei niveluri60 de locuire care suprapuneau stratul de 50 Vančugov et alii ; Vanciugov, Niculiţă, Bîrcă Complexele din nivelul de depunere culturală nu au putu fi surprinse datorită proprietăţilor solului prăfos.

Deşi autorii săpăturilor din anul atribuie aceste vase descoperite pe fundul gropii, probabil cu o anumită intenţie, culturii Belozerka, nu am putut găsi nici o analogie a acestor forme în mediul culturii mai sus menţionate Vančugov Probleme cu dating stratigrafic calculele autorilor, ceramica fină predomina asupra celei rudimentare în nivelele superioare niv.

Ce este stratigrafia?

Neagu şi D. Basarab prin datarea ultimului nivel până în sec. Datarea se baza pe descoperirea în aşezare, în cadrul unor complexe închise, a mai multor piese de bronz o fibulă cu arc simetric de tip Bogenfibel, un pumnal cu nervură mediană, cuţit, ace, etc.

 • Asistentul dentar datând pacientul
 • Aufgrund der stratigraphischen Daten mehrerer Siedlungen dieses kulturellen Horizonts, wird chronologische Rahmen dieser Denkmäler bestimmt.

În ceea ce priveşte decorul incizat, în stratul inferior au fost descoperite doar recipiente de tradiţie Verbicioara IV-V şi Tei V, dar pot fi menţionate şi alte fragmentele de vase decorate imediat sub buză cu o linie incizată dispusă orizontal singular sau dublu, în mod asemănător cu cele descoperite în aşezarea de la Radovanu62, care împreună cu fragmentele decorate cu benzi incizate însoţite de împunsături şi cănile cu torţile cu creastă sau cu butoane, de tradiţie Noua, pot fi plasate probabil în nivelul mijlociu.

Ultimului nivel îi aparţin fragmentele de vase decorate cu caneluri, printre care se evidenţiază străchinile tronconice cu caneluri în formă de turban-bowls, cât şi un perete de vas cu amprente de cerculeţe.