Activezi în domeniul STEM. M-a ajutat enorm acest internship, aveam deja în minte un drum de parcurs, dar acum chiar descoperisem la ce ajută algoritmii și abordările sistemice studiate în facultate într-o manieră practică, aplicată în produse și servicii care contribuie la siguranța societății.

o minte de inginerie dating

Facultatea de Mecanica si Tehnologie Înfiinţată înFacultatea de Mecanică şi Tehnologie oferă în prezent, în cadrul domeniului fundamental Ştiinţe Inginereşti, patru programe universitare de licenţă, şase programe de master şi doctorat în patru domenii doctorale.

Facultatea şi-a probat competenţa prin formarea profesională a numeroase generaţii de specialişti, prin transmiterea cunoştinţelor, prin contribuţia la îmbogăţirea patrimoniului cunoaşterii şi la dezvoltarea performanţelor cadrelor didactice şi a personalului de cercetare.

o minte de inginerie dating

Facultatea dispune de un corp profesoral format din 9 profesori universitari, 14 conferenţiari, 15 şefi de lucrări şi 2 asistenţi universitari. Din punct de vedere al programelor de studii, facultatea îmbină profilul ingineresc cu profilul economic, urmărind o flexibilizare modulară a programelor de studii în cadrul aceluiaşi domeniu.

Dotarea materială permite orientarea către formarea profesional ştiinţifică şi cercetarea de vârf, urmărindu-se astfel dezvoltarea pregătirii universitare prin studii de master şi doctorat.

o minte de inginerie dating